سیاست خارجی میانه روانه کلینتون

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود کاظم زاده - استاد علوم سیاسی دانشگاه سم هیوستون، تگزاس: سیاست خارجی کلینتون نه همچون جرج بوش و نئوکان ها جنگ برای تغییر رژیم های متخاصم و نه همچون باراک اوباما لیبرالی و دادن امتیازات به دشمنان است. به واقع سیاستی میانه روانه میان نئوکان ها و لیبرالهاست.