شعارهای ترامپ پسند طبقه سفید

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود کاظم زاده - استاد علوم سیاسی – تگزاس: شعارهای ترامپ خوشایند طبقه متوسط سفید واقع شده: اما تنوع قومی در آمریکا این امکان را به خانم کلینتون می دهد تا در انتخابات دست بالا را داشته باشد.