اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در مورد همه امور

06 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود بهنود - روزنامه نگار: رئیس قوه قضاییه بر اساس تصوری که از خودش دارد در مورد همه چیز از جمله حوزه سیاست اظهار نظر می کند.