نیت تبلیغاتی کره شمالی از آزمایش اتمی

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منصور فرهنگ – سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد – نیویورک: کره شمالی توان ساخت بمب اتمی را دارد اما نیتش استفاده از آن نیست چون آگاه است که استفاده از بمب اتمی یعنی خودکشی.