درحال و هوای انتخابات ریاست جمهوری ایران و فضای طنز ایجاد شده، بین مخاطب و طنز پرداز بده و بستان وجو دارد

08 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مانا نیستانی - کاریکاتوریست: تشنگی جامعه ایران و روی اوردن به فضاهای مختلف برای رهایی از حجم داده های تزریق شده از سوی رسانه های کنترل شده است و جامعه نیاز به چند صدایی دارد.