احکام علیه روزنامه نگاران ایران توسط نیروهای امنیتی نوشته می شود

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجید محمدی – جامعه شناس:مهمترین مسئله امروز برای روزنامه نگاران ایران، شرایط بسیار دشوار زندان است و احکام صادره برای روزنامه نگاران توسط نیروهای امنیتی تهیه و به تصویب قضات می رسد.