شبکه های اجتماعی و دولتهای سرکوبگر

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود تجلی مهر – کارشناس ارتباطات: گسترش دیجیتالی اطلاعات از اهرم های دمکراسی ست که دولتهای سرکوبگر در تلاش برای کنترل و بی اثر کردن این ابزار هستند.