بیست گروه تروریستی مشابه داعش

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود صدری – استاد دانشگاه: هم اکنون بیش از ۲۰ گروه تروریستی بین المللی شبیه داعش وجود دارد که با از بین رفتن داعش دامنه فعالیتهای تروریستی شان شدت خواهد یافت؛ زیر آبشخور فکری همه اینها در تفکر وهابی نهفته که در یکی از عقب مانده ترین جوامع اسلامی یعنی سرزمین نجد عربستان پدید آمد.