تظاهرات در برابر کنسولگری ایران در هرات

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لینا روزبه - صدای آمریکا: بیشتر واکنش ها در افغانستان به برخورد نیروی انتظامی شیراز به مهاجران غیرقانونی افغان، واکنش هایی مسالمت آمیز و خودجوش بوده مثل تظاهرات در جلوی کنسولگری ایران در هرات.