تبعیدیان عراقی ساکن ایران حاملان فرهنگ ایرانی

21 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لزگین چالی - روزنامه نگار: تبعیدیان سیاسی عراقی (کردها و شیعیان) مخالف صدام که سالیانی دراز بعنوان پناهنده در ایران زندگی کرده بودند مثل خودم که بیش از ۲۰ سال در ایران بودم، متاثر از فرهنگ ایران بوده و هستند.