ناخشنودی رژیم ایران از نوآوریهای دینی و عقیدتی

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لیلا گیلبرت، پژوهشگر اندیشکده هادسون در زمینه آزادی مذاهب می گوید رهبران دینی ایران، با اندیشه محمدعلی طاهری که اعتقادی به وجود واسطه در رابطه میان انسان و خدا ندارد، زاویه دارند چرا که نقش مراجع تقلید را نادیده گرفته است.