جهانی شدن سینمای مدرن ایران

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کیومرث پوراحمد – فیلمساز: سینمای مدرن ایران شاید با پرویز کیمیاوی و سهراب شهیدثالث آغاز شد اما با سینمای کیارستمی بود که قوام یافته و جهانی شد.