دو خطر پیش رو: تیراندازی مرزبانان و میدان های مین

28 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خالد توکلی – جامعه شناس و کارشناس رویدادهای کردستان: تیراندازی نیروهای انتظامی بسوی کولبران و گذر آنان از میدان های مین؛ دو خطر مرگبار برای کولبران است و نیروی انتظامی هم هنوز برنامه مشخصی برای کولبری ندارد.