تاثیر نظرسنجی ها در افکار عمومی و تبلیغات نامزدها

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کیوان حسینی - خبرنگار رادیو فردا: شمار نظرسنجی ها در آمریکا بشدت افزایش یافته؛ زیرا از یکسو مردم مشتاق میزان اقبال عمومی از نامزد مورد نظر خود هستند و از دیگرسو، این نظرسنجی ها به نامزدها و احزاب امکان میدهد راه و سخنان انتخاباتی خود را اصلاح کنند.