هدف روسیه از مخالفت با شفاف سازی بخش تی برجام

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلسی داونپورت، کارشناس منع گسترش سلاح اتمی در ‏واشنگتن معتقد است که دلیل مخالفت روسیه از اعطای نقش نظارتی بیشتر به آژانس اتمی در بند تی برجام، نگرانی از اقداماتی بعدی است که ممکن است دامن گیر فعالیت های اتمی این کشور شود.