بنیادگرایی خاورمیانه

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا کاظم زاده - استاد علوم سیاسی دانشگاه سم تگزاس: کوبا برخوردار از یک رژیم کمونیستی ست که منشا اختلافات این کشور با آمریکا در دوران جنگ سرد بود؛ اما با پایان آن دوران دیگر خطری ندارد و امکان برقراری روابط فراهم شده اما بنیادگرایی اسلامی خاورمیانه مانع از بهبود روابط ایران و آمریکاست.