بخش مافیایی – آفت اقتصاد ایران

28 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کامران دادخواه – اقتصاددان: مشکل اقتصاد ایران تنها تسلط بخش دولتی نیست بلکه بخش مافیایی مسلط بر اقتصاد است که پول؛ اسلحه و قدرت را در اختیار دارد.