راه های کاهش تنش دریایی در خلیج فارس و لزوم ایجاد خط ارتباطی

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دریاسالار جان میلر- فرمانده سابق ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین با اشاره به پتانسیل تحرکات موشکی کوبا و جلوگیری از نبردی اتمی، به واسطه خط ارتباطی موجود میان رهبران دوکشور نتیجه گیری میکند که ایجاد خط ارتباطی میان ایران و آمریکا ضروری است.