لزوم کنار گذاشتن نگاه امنیتی به آثار نمایشی

15 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمشید بهرامی – کارورز تئاتر: نگاه امنیتی حکومت به تئاتر و آثار نمایشی باید کنار گذاشته شده و بودجه لازم به همه بخش ها از جمله خانه تئاتر (نهاد صنفی کارورزان تئاتر ایران) اختصاص یابد.