فرهادی در صف فیلمسازان حکومتی

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمشید بهرامی – منتقد فیلم و فیلمساز: آقای فرهادی بایستی از تربیون میلیونی اسکار برای دفاع از هموطنان و همکیشانش استفاده می کرد تا در صف ملت باشد نه اینکه در صف فیلمسازان حکومتی قرار گیرد.