سینمای تحسین شده ایران در جهان

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمشید اکرمی- استاد فیلم شناسی: سینمای ایران، سینمایی تحسین شده از سوی منتقدان و مخاطبان جهانی است اما در داخل ایران ناخشنودی عمیقی میان فیلمسازان و حکومت وجود دارد که به دلیل تهدید و ارعاب حکومتی، فیلمسازان امکان ایستادن در برابر حکومت را ندارند.