احترام به دیدگاه فرهادی لازمه آزادی بیان است

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمشید اکرمی – استاد ارتباطات و سینما: بهتر است به خواسته فرهادی احترام گذاشته چیزی را به او دیکته نکنیم و یادمان باشد در ایرانی که آزادی پس از بیان نیست؛ آیا خوب بود فرهادی حرف ما را بگوید و به سرنوشت پناهی گرفتار شود؟