مغلطه ای به نام منشور حقوق شهروندی برای سرپیچی از اجرای منشور جهانی حقوق بشر

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیمز تگر، مدیر ارشد بخش آزادی بیان در انجمن قلم آمریکا در نیویورک معتقد است طرح اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامهای ارشد، گواهی است بر این نکته که آزادی بیان در ایران وجود ندارد