اراده سیاسی برای صلح

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل – استاد حقوق بین الملل: بزرگترین مانع صلح خاورمیانه نبود اراده سیاسی در دو طرف مناقشه است؛ پیش از هرچیز این فلسطینی ها و اسراییلی ها هستند که باید به این توافق برسند.