هدف اصلی: جوانان آسیای دور

13 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل - استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی – سیاتل: گرچه مقابله با قدرت چین یکی از اهداف سفر اوباما به شرق آسیاست اما بخش اصلی استراتژی آمریکا در شرق دور سرمایه گذاری بر نسل آینده و جوانان است