اینجرلیک پایگاه ناتو است

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل – استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه کارولینای شرقی: پایگاه اینجرلیک پایگاه ناتو است و ترکیه نمی تواند آن را در اختیار روسیه قرار دهد زیرا همه اعضای ناتو باید درباره آن نظر بدهند.