استقرار سامانه اس سیصد و تقویت ایران در موازنه قدرت منطقه

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل - استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در آمریکا: این نظریه که ایران با استقرار سامانه دفاعی اس سیصد در پی تقویت جایگاه خود در موازنه قدرت منطقه است؛ بیشتر به حقیقت نزدیک است.