سوریه چالش مهم چین و آمریکا

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل - استاد روابط بین الملل و کارشناس نظامی: علی رغم تنش میان آمریکا و چین، مذاکره اخیر دو رئیس جمهوری، در فضایی آرام و دوستانه صورت گرفت که نشان از پیشرفت داشت هرچند اختلافاتی همچون موضوع سوریه میان دوطرف باقی ست.