امکان حل مشکل با گفتگوهای سیاسی

12 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل – استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی: کره شمالی فناوری موشکی حمله به خاک آمریکا را ندارد؛ اما تهدیدی برای متحدان منطقه ای آمریکاست؛ با این حال می توان از طریق گفتگو مشکل را حل کرد.