همگرایی اروپا با آمریکا بر سر رفع ابهامات برنامه موشکی ایران و حواشی برجام

25 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا معتقد است که شرکای اروپایی آمریکا با واشنگتن در مورد رفع برخی ابهاماتی که در زمینه فعالیت موشکی و رفتار منطقه ای ایران وجود دارد، هم نظر هستند و امیدوار هستند به این طریق بتوانند از مزایای اقتصادی برجام برخوردار شوند.