کارکرد ناتو ادامه دارد

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل – استاد روابط بین الملل و کارشناس نظامی – آمریکا: تحولات روابط بین المللی خطی نیست که بگوییم روابط آمریکا و روسیه از حالت خصمانه به دوستانه تبدیل می شود و ساختار ناتو دیگر کاربرد ندارد بلکه برعکس همه چیز در حالت نوسان دائم است.