مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ: نگران از ایدئولوژی مبتنی بر خشونت هستیم

06 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مسائل امنیتی، نقش ایدئولوژی مبتنی بر روش های وحشیانه است که مربوط به بخشی از جهان اسلام است و همچون سرطان چنان رشد کرده که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.