موفقیت دیلن در پل زدن به آینده

14 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایرج جنتی عطایی – ترانه سرا: اگر یکی از وظایف هنر گزارش هنرمندانه از آینده و پل زدن به آینده باشد، ترانه های باب دیلن در این راه موفق بوده اند.