حمایت اقشار فقیر شیعه از شعار مبارزه با فساد

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایلیا جزایری - گزارشگر رادیو فردا: گزینه های مطرح شده توسط مقتدا صدر همچون مبارزه با فساد، مورد حمایت اقشار فقیر شیعه و حتا دولت عبادی هم قرارگرفته است.