ابلیس چونان شخصیتی آزاده و آگاهی بخش در شعر فروغ

29 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حورا یاوری – استاد ادبیات و پژوهشگر ادبی: در اشعار فروغ نشانه های آشکار آشنایی وی با ادبیات و کتب مقدس آشکار است که معرفی ابلیس بعنوان شخصیتی آزاده و آگاهی بخش در شعرهایش نمونه آن است.