شورش های اجتماعی کور

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان – جامعه شناس: گزارش وزیر کشور در مورد حاشیه نشینان جغرافیایی ست که در حاشیه و گاه دل شهرهای بزرگ زندگی می کنند و منبعی برای شورش های کور اجتماعی و تهدیدی جدی برای حکومتند.