حاشیه نشینان اجتماعی

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان – جامعه شناس: اگر گروهی از شهروندان از سوی مرکز قدرت نادیده گرفته شده و در فرایند سیاسی اجتماعی نادیده گرفته شوند، این شهروندان حاشیه نشینان اجتماعی هستند.