رقابت بالای انتخاباتی در دمکراسی آمریکا

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان - کارشناس نظرسنجی: میزان بالای مشارکت عمومی در یک انتخابات به معنای مشروعیت یک رژیم نیست؛ چرا که در دمکراسی نهادینه شده سویس یا آمریکا مشارکت عمومی پایین یا متوسط است. اصل شدت رقابت انتخاباتی ست که در آمریکا این رقابت بسیار بالاست .