اتحاد استراتژیک تهران و مسکو

02 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین علیزاده – پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره فنلاند: اگر تهران و مسکو اتحاد استراتژیک نظامی ندارند، چرا باید در زمینه واگذاری پایگاه نظامی پنهانکاری صورت گیرد.