تاثیر صلح یمن در حل بحران سوریه

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا: مشکل خاورمیانه جنگ های نیابتی عربستان و ایران در یمن و سوریه است؛ اما حل مشکل یمن که ساده تر از سوریه است، به برقراری صلح در سوریه کمک می کند.