خدمت ناخواسته جمهوری اسلامی ایران به اسراییل

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوشنگ حسن یاری- کارشناس امور نظامی کالج سلطنتی نظامی کانادا میگوید که در راستای اقدامات ایران، کشورهای عرب به جای نزدیکی به فلسطینی ها به اسراییل نزدیک شده اند و جبهه مشترکی علیه ایران به وجود آورده اند.