خواسته ترامپ از ناتو: کاهش هزینه های آمریکا

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوشنگ حسن یاری – استاد دانشکده سلطنتی نظامی کانادا: هدف آقای ترامپ از طرح موضوع ناتو به رای دهندگان احتمالا این بود که بگوید نگران مسائل مالی آمریکا بویژه بحران اقتصادی ای مثل ۲۰۰۸ است و همچنین هشدار به ناتو که بایستی سهم بیشتری از تعهدات مالی را بپذیرند.