تعطیلی نماز جمعه در عصر غیبت

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری – دین پژوه: فقه شیعه که نماز جمعه را که یکی از شئونات امام عصر می دانست؛ در عصر غیبت تعطیل کرد و فقهایی هم آن را حرام دانستند، حالا جمهوری اسلامی آن را به صورت دولتی در دولت تبدیل کرده است.