تنوع نحله های فکری در تمدن اسلامی

20 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری – اسلام شناس: در دوره های تمدن اسلامی انواع نحله های فکری گاه متضاد هم در کنار همدیگر به حیات خود ادامه می دادند. امروز هم می شود گفت چیزی به نام علم اسلامی نداریم.