تصمیماتی بدور از عقل متعارف

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری – اسلام شناس: تصمیمات تصمیم سازان جمهوری اسلامی معمولا با عقل متعارف سازگار نیست و ما را به یاد کتاب «سیر نابخردی» بارابارا تاکمن می اندازد که می گوید تصمیمات بعضی سیاستمداران عامل سقوط حکومتها بوده است.