حضور رئیسی در انتخابات توجیه نقش وی در کشتار ۱۳۶۷ است

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری – اسلام شناس: به نظر می رسد ورود رئیسی به مبارزات انتخاباتی برای این است که اگر رئیس جمهوری نشود آنگونه که حکومت فکر می کند باعث می شود با چند میلیون رای بتواند نقش وی در کشتار ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی بی تاثیر شود.