شکست حاکمیت برای انطباق علوم با اهداف خود

20 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن شریعتمداری – اسلام شناس و فعال سیاسی: هرگونه دخل و تصرف در در علوم انسانی دانشگاه ها با هدف مطابقت آنها با دیدگاه های حکومت صورت گرفته که البته همه این تلاش ها تاکنون شکست خورده اند.