۳۵ درصد واجدان رای عامل شکست نامزد «بدتر» می شوند

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن شریعتمداری - اسلام شناس و فعال سیاسی: بنا به آمار ۱۵ درصد واجدان رای هرگز رای نمی دهند و ۳۵ درصد هم زمانی رای می دهند که بخواهند مانع از پیروزی نامزد «بدتر» شوند.