تاثیرگذاری گزارش ها ادبی از کشتار ۶۷

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن مکارمی - پژوهشگر دانشگاه سوربون و روانکاو اجتماعی: گزارش های ادبی شاید بهتر از گزارش های حقوقی بتوانند ابعاد فاجعه هایی اینچنینی را برای مخاطبان روشن کرده و آنان را تحت تاثیر قرار دهند.