همکاری همه جانبه برای آتش بس

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن هاشميان - كارشناس جهان عرب – واشنگتن: دو طرف درگیری در حال کوتاه آمدن اند. روسیه حملاتش را به حداقل رسانده و پایگاهش را در اختیار امدادرسانان می گذارد. مخالفان داخلی و عربستان هم در گفتگوهای آینده شرکت خواهند کرد.